Agnieszka Bujkiewicz

Wykształcenie:

  • 10/2004 – 06/2009: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kierunek: Psychologia, Studia magisterskie, dzienne jednolite
  • 07/2010 – 09/2010: NODN Szczecińskiej Fundacji  Talent  – Promocja – Postęp: Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli     

Doświadczenie zawodowe:

09/2010 – 08/2012 oraz  09/2011 – 08/2012: Zespół Szkół w Lipce oraz  Przedszkole Gminne w Lipce, Stanowisko: psycholog                     

Obowiązki: diagnoza sytuacji wychowawczej celem wsparcia rozwoju ucznia; poradnictwo i udzielanie pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom, nauczycielom, zwłaszcza w sytuacjach problemowych, kryzysowych; realizacja działań profilaktyczno – wychowawczych; aktywny udział w tworzeniu i ewaluacji programów dla uczniów wymagających pomocy; konsultacje  dla  rodziców, głównie w  kwestii  rozwiązywania  problemów wychowawczych; prowadzenie zajęć w  grupie oraz  spotkań  indywidualnych  (np.   opieka dzieci  przejawiających   lęk  separacyjny, wsparcie  rozwoju  dzieci  z  problemami  emocjonalnymi,  terapia  z  dzieckiem  mało samodzielnym, profilaktyka zachowań agresywnych)

Praktyka studencka oraz działalność dodatkowa:

  • 05/2008; praktyka studencka 60h Szpital  Uniwersytecki  im.  dr.  A.  Jurasza,  Katedra  i  Klinika  Psychiatrii,  Oddział  Leczenia  Uzależnień  w  Bydgoszczy. Obowiązki: psychoedukacja, rozmowy terapeutyczne  z  pacjentami  Oddziału, w tym uczestnictwo w indywidualnej i grupowej terapii uzależnień
  • 09/2007; praktyka studencka 40h. Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego,  Oddział  Psychiatryczny  w  Złotowie. Obowiązki: posługiwanie się metodami diagnostycznymi,  przeprowadzanie  rozmów terapeutycznych, udzielanie porad pacjentom Oddziału oraz ich rodzinom


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.