Artur Świtalski

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I stopnia) oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W Stowarzyszeniu Dla Rodzin zajmuje się prowadzeniem grup umiejętności społecznych, mini-projektowych oraz pełni funkcje wychowawcy.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, zarówno, jako pedagog ulicy, czy też, jako prowadzący warsztaty profilaktyczne lub grupy rozwojowe.

Dodatkowo uczestniczył w szeregu szkoleń dotyczących tematyki specyfiki pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi trudności wychowawcze oraz Akademii Ochrony przed Przemocą.

Posiada także uprawnienia wychowawcy kolonijnego. Ukończył również Kurs Teatru Forum.

Prywatnie pasjonat gór oraz biegania.Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.