Bartłomiej Goworek

Psycholog, od 2013 roku pracuje w Stowarzyszeniu dla Rodzin oraz stowarzyszeniu GPAS Praga. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku. Specjalizacja Psychologia Rodziny

Ukończone szkolenia:

  • Podstawy pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w Towarzystwie Zapobiegania Patologiom Społecznym „Nowa Kuźnia”
  • Studium Pedagogiczne w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Szkolenie „Efektywność osobista”
  • Szkolenie z pracy z dziećmi i młodzieżą metodą „mini projektu”
  • Szkolenie z pracy z dziećmi i młodzieżą metodą pedagogiki ulicy
  • Szkolenie „Być ojcem być sobą”

Staże zawodowe

Odbył staż socjoterapeutyczny w Towarzystwie Zapobiegania Patologiom Społecznym „Nowa Kuźnia”

Doświadczenie zawodowe

Od 2013 roku pracuje jako psycholog/socjoterapeuta w Stowarzyszeniu dla Rodzin oraz jako Pedagog ulicy w stowarzyszeniu GPAS.Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.