Dorota Sulejewska

Studia:

 • Studia magisterskie – psychologia UKSW
 • Studia podyplomowe –   Profesjonalna Szkoła Psychoterapii  - SWPS

Szkolenia:

 • Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie (PARPA)
 • Szkolenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Seminarium warsztatowe „Strategie pomocy psychoterapeutycznej z DDA,

u których występują zaburzenia emocjonalne”

 • Staż w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (2 lata plus 3 lata pracy)
 • Kurs specjalizacyjny w zakresie „Seksuologia sądowa” w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego przy Zakładzie Psychosomatyki, Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich
 • Staż w Zespole Profilaktyki Uzależnień Oddział Detoksykacyjny dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „Detox” w Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego w Warszawie
 • Staż w Ośrodku Zapobiegania Nawrotom Psychoz w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego w Warszawie
 • Kurs doskonalący w zakresie: Klinika dysfunkcji seksualnych – diagnostyka i terapia

Doświadczenia i umiejętności

Psychoedukacja dla rodzin zagrożonych wykluczeniem

Prowadzenie grupy dla osób współuzależnionych

Konsultacja i terapia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem

Udział w grupach roboczych w Zespole Rozwiązywania problemów alkoholowych

Terapia indywidualna zaburzeń

Terapia i konsultacje poradnictwo z zakresu zaburzeń seksualnych

Pomoc osobą z chorobami psychicznymi w zakresie przeciwdziałania nawrotom

Psychoedukacja z zakresu uzależnień

 • udzielanie informacji
 • porady
 • konsultacja i pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • pomoc rodzinom 
 • Wsparcie w kryzysie koło rozwodowym
 • Konsultacje rodzinne
 • Prowadzenie grupy wsparcia dla  osób porzuconych przez współmałżonka

Przeciwdziałanie przemocy (edukacja terapia wsparcie).Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.