Hanna Skiba

Pedagog, socjoterapeuta. Obecnie kończy czteroletnie szkolenie w  psychoterapii analitycznej organizowane przez Instytut Analizy Grupowej „RASZTÓW”  w Warszawie. Program szkolenia posiada atest  Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.