Iwona Krawczak

Psycholog, diagnosta, interwent kryzysowy. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła Studia Podyplomowe:„Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej” SWPS atestowane przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, „Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej”, „Psychodietetyka” oraz „Psychoonkologia”. Posiada specjalizacje z „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

W Zespole Nowodwory pracuje z dorosłymi i młodzieżą. Zajmuję się poradnictwem psychologicznym, interwencją kryzysową, diagnozą psychologiczną, konsultacjami. Pomaga  również osobom, które na skutek różnych uwarunkowań znalazły się w trudnej sytuacji kryzysu, które doświadczają problemów życiowych np. problemów w związku, stratami, kryzysami zdrowia fizycznego, żałobą. Pracuje też z pacjentem i ich rodzinami w tak szczególnej sytuacji jaką jest choroba nowotworowa. Udziela pomocy z zakresu zdrowego odżywiania, kształtowania zachowań prozdrowotnych oraz wszelkiego rodzaju zaburzeń odżywiania. Ponadto pomaga osobom, które mają problemy, trudności w komunikacji w systemie rodzinnym, chcącym lepiej radzić sobie w nawiązywaniu, utrzymaniu relacji w związkach z innymi. W ramach psychoedukacji pomaga w zdobyciu podstawowych umiejętności psychologicznych związanych z komunikacją interpersonalną, radzeniem sobie ze stresem, asertywnością.

 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.