Kamila Ujma

Kamila Ujma – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Zdobywała doświadczenie pracując z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w publicznych oraz niepublicznych placówkach oświatowych i poradniach. Od 2005 roku prowadzi indywidualną terapię z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi tj. całościowe zaburzenia rozwoju, spektrum autyzmu, zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa, zespół łamliwego chromosomu X, upośledzenie umysłowe, dysleksja.

Wybrane kursy, szkolenia, warsztaty:

  • "Małe dziecko z trudnościami w rozwoju"- Centrum Terapii Autyzmu SOTIS
  • "Dieta sensoryczna Willbarger" – najnowszy model techniki szczotkowania i kompresji stawów”
  • "Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m.ż."
  • "Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym"
  • "Praca z uczniem autystycznym w warunkach klasy integracyjnej i nauczaniu włączającym"
  • "Ryzyko dysleksji – diagnoza i wczesna interwencja"
  • "Dziecko autystyczne w klasie integracyjnej"
  • "Ruch Rozwijający I stopnia V.Sherborne"
  • "Gimnastyka mózgu P.Dennisona"


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.