Magdalena Solecka

Absolwentka psychologii w  Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i  Podyplomowych Studiów z Psychologii pozytywnej. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz Studium pedagogicznego.

Jest także w trakcie Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Odbyła  roczny staż w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie oraz w projekcie Helpline.org.pl zajmującym się zagrożeniami bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocą.
Dodatkowo uczestniczyła w następujących szkoleniach:

1. Kurs specjalistyczny Praktyk Zastępowania Agresji (ART).
2. Z zakresu zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi.
3. Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym.
4. Konstruktywna i asertywna komunikacja interpersonalna.

W Stowarzyszeniu Dla Rodzin zajmuje się m.in. prowadzeniem konsultacji psychologicznych oraz udzielaniem pomocy psychologicznej osobom w różnego rodzaju sytuacjach trudnych, takich jak:  problemy w relacjach z innymi, nieradzenie sobie ze złością, zagrożenia w sieci, trudności w szkole, oraz  warsztatów umiejętności społecznych. Jest wychowawcą w świetlicy socjoterapeutycznej „Ząbkowska”.Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.