Marcelina Klimas

Absolwentka dziennych studiów magisterskich na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: logopedia, a także studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła również studia licencjackie w zakresie filologii angielskiej w Społecznej Akademii Nauk.

Neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej.

Od kilku lat prowadzi indywidualną terapię logopedyczną oraz terapię integracji sensorycznej dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

Członek Polskiego Związku Logopedów i Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Wybrane ukończone kursy i szkolenia:

 • Verbal Motor Learning (VML) – warsztat wprowadzający
 • „AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”
 • „Dieta sensoryczna – najnowszy model techniki szczotkowania i kompresji stawów”
 • „Stymulacja funkcji poznawczych i symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”
 • Specjalistyczne Warsztaty Neurologopedyczne „Strategie postępowania diagnostyczno – terapeutycznego według koncepcji NDT – Bobath
 • „Diagnoza i terapia pacjentów z dysfagią”
 • „Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych”
 • „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®”
 • „Jak pomóc dziecku z afazją wczesnodziecięcą”
 • „Zastosowanie Integracji Sensorycznej w zaburzeniach mowy u dzieci od 3 roku życia”
 • „Badanie, diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej” (kurs II stopnia) w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie;
 • „Istota i terapia jąkania”
 • Kurs Języka Migowego I stopnia.


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.