Mateusz Kobryn

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Coach certyfikowany w programie akredytowanym przez International Coach Federation. Trener rozwoju osobistego z doświadczeniem pracy w biznesie oraz dla organizacji pozarządowych. W trakcie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Karkowskim Centrum Psychodynamicznym. Odbył  staż jako terapeuta środowiskowy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Rodzin w Kryzysie w Kielcach.
Dodatkowo uczestniczył w następujących szkoleniach:


1. CoachWise Essentials oraz CoachWise Equipped

2. Gestalt w praktyce trenerów i coachów

2. MBTI w praktyce- budowanie zespołu


Posiada certyfikat uprawniający do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych procesów rozwojowych dla dorosłych i młodzieży.
W Stowarzyszeniu Dla Rodzin zajmuje się prowadzeniem grupy rozwojowej dla gimnazjalistów oraz prowadzeniem coachingu ukierunkowanego na: planowanie i rozwój kariery zawodowej, realizację celów życiowych, poznawanie swoich mocnych stron i talentów,  budowanie stałej motywacji oraz wsparciem komunikacji w relacjach partnerskich.Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.