Monika Żero

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła czteroletnie szkolenie w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Obecnie w trakcie egzaminu na certyfikowanego psychoterapeutę. 

Ukończyła też liczne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe m.in.: Ramowy plan  terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów integracji sensorycznej’’, „Stosowana Analiza Zachowania (ABA) w praktyce. Jak pracować z dziećmi z autyzmem”.

W Stowarzyszeniu dla Rodzin ,,Nowodwory’’ pracuje jako terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła I i II stopień szkolenia z integracji sensorycznej i jest certyfikowanym terapeutą. Ukończyła również staż z integracji sensorycznej  w ,,Sensum Mobile’’ Z.Przyrowski.

Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Przez dwa lata pracowała z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w Poradni Rodzinnej. Była to najczęściej niepełnosprawność w stopniu lekkim bądź umiarkowanym. Prowadziła również grupę wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych. Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.