Dodatkowy dyżur z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej

Stowarzyszenie dla Rodzin w Zespole Zacisze prowadzi dodatkowe dyżury z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej.

Zajęcia kierowane są dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie bądź mailowo tel./fax (22) 253-49-47; kom: 518 452 047.

Zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców.

Zajęcia mogą być prowadzone w systemie bezpłatnym, gdy pozyskamy całkowite koszty zajęć lub w systemie częściowo odpłatnym, gdy pozyskujemy tylko część funduszy na prowadzenie zajęć – aktualne informacje na ten temat można uzyskać pod telefonami informacyjnymi w poszczególnych ośrodkach.

Ciekawy czas wolny dla dzieci

Zajęcia organizowane są dla dzieci ze szkół podstawowych oraz oddzielnie dla młodzieży z gimnazjów.

Aktualna ilość zajęć i ich rodzaj zależy od wysokości pozyskanych funduszy na ten cel, jednak zawsze mamy część zajęć związanych z plastyką, zajęciami parateatralnymi, zajęciami ruchowymi, turystycznymi.

Szczegółowe informacje o aktualnie dostępnych formach zajęć można uzyskać telefonicznie w ośrodku przy ul. Ząbkowskiej 39 m 1,2 w warszawie tel. 22 6194267.

Nabór na stanowiska stażowo wolontaryjne w zakresie terapii pedagogicznej

Nabór na stanowiska stażowo wolontaryjne w zakresie terapii pedagogicznej w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego. Dyżury po południu, od stycznia 2013. Miejscem pracy jest ośrodek "Ząbkowska".
Zainteresowani proszeni są o wysłanie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy sdr.praca@interia.pl. Z dopiskiem „staż – terapia pedagogiczna Ząbkowska”. Można również skorzystać z formularza dostępnego tutaj

Więcej informacji o zasadach staży / wolontariatu.

Nabór do projektu: Prowadzenie działań psychologiczno – pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

Nabór do nowej grupy rozwoju osobistego dla licealistów - młodzieży ponad gimnazjalnej (Zespół Ząbkowska).

Nabór uzupełniający do grup umiejętności społecznych
  1. dla dzieci z klas SP: I-III i IV-VI (Zespół Ząbkowska)
  2. dla gimnazjalistów (Zespół Nowodwory)
Zintensyfikowane konsultacje w okresie 02.01 – 08.02 2013, które kwalifikują do korzystania z innych zajęć we wszystkich naszych ośrodkach.

Strony

Subscribe to Stowarzyszenie dla Rodzin RSS

Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.