Bezpłatne zajęcia w ramach projektu BAZA

Obecnie trwa nabór dla dzieci ze szkół:
 • podstawowych nr 73 (ul Białostocka)
 • gimnazjów przy ul. Otwockiej
 • gimnazjów przy ul Sierakowskiego
do uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach w ramach projektu BAZA, który będzie realizowany do 31.12.2014. Będzie można skorzystać z takich zajęć jak:
 • ciekawe spędzanie czasu wolnego,
 • klub gimnazjalisty,
 • pomoc w lekcjach,
 • korepetycje przedmiotowe,
 • diagnoza i terapia pedagogiczna,
 • pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców,

Nabór na bezpłatne zajęcia

Prowadzimy nabór na bezpłatne zajęcia dla dzieci, młodzieży, rodziców zaczynające się od IX.2013. Zajęcia obejmują m.in.:
 • warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci,
 • grupy rozwoju osobistego dla młodzieży,
 • warsztaty umiejętności wychowawczych i grupy wsparcia dla rodziców,
 • diagnozę i terapię pedagogiczną,
 • pomoc psychologiczną dla dzieci, dorosłych, rodzin.
Szczegółowych informacji na temat prowadzonego działania udzielają nasi pracownicy telefonicznie bądź mailowo.

Dodatkowy dyżur z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej

Stowarzyszenie dla Rodzin w Zespole Zacisze prowadzi dodatkowe dyżury z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej.

Zajęcia kierowane są dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie bądź mailowo tel./fax (22) 253-49-47; kom: 518 452 047.

Zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców.

Zajęcia mogą być prowadzone w systemie bezpłatnym, gdy pozyskamy całkowite koszty zajęć lub w systemie częściowo odpłatnym, gdy pozyskujemy tylko część funduszy na prowadzenie zajęć – aktualne informacje na ten temat można uzyskać pod telefonami informacyjnymi w poszczególnych ośrodkach.

Ciekawy czas wolny dla dzieci

Zajęcia organizowane są dla dzieci ze szkół podstawowych oraz oddzielnie dla młodzieży z gimnazjów.

Aktualna ilość zajęć i ich rodzaj zależy od wysokości pozyskanych funduszy na ten cel, jednak zawsze mamy część zajęć związanych z plastyką, zajęciami parateatralnymi, zajęciami ruchowymi, turystycznymi.

Szczegółowe informacje o aktualnie dostępnych formach zajęć można uzyskać telefonicznie w ośrodku przy ul. Ząbkowskiej 39 m 1,2 w warszawie tel. 22 6194267.

Strony

Subscribe to Stowarzyszenie dla Rodzin RSS

Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.