Terapia logopedyczna

Prowadzimy:

Profilaktykę logopedyczną

  • wspomaganie rozwoju mowy
  • zapobieganie powstawaniu wad wymowy,
  • konsultacje i porady

Terapia logopedyczna

  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy
  • likwidacja przyczyn zaburzeń mowy (ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia słuchowe)

Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne

Są to konsultacje z rodzicami dotyczące trudności szkolnych oraz innych niepowodzeń w szeroko pojętym funkcjonowaniu dziecka w szkole.  W ich zakres wchodzi także m.in. terapia pedagogiczna, logopedyczna oraz reedukacja.

Konsultacje mogą przybrać formę instruktarzu, jak pracować z dzieckiem w domu lub jak skutecznie motywować je do nauki i wzmacniać jego samoocenę.

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne

To konsultacja z psychologiem dziecięcym na temat rozwoju dziecka, jego możliwości, trudności, problematycznych zachowań czy sposobu wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka.

Dzięki takim spotkaniom rodzice potrafią lepiej zrozumieć potrzeby dziecka, wprowadzać zabawy czy sytuacje z codziennego życia, które stymulują rozwój dziecka.

Razem z psychologiem dopasowują zindywidualizowane sposoby działania. Taka konsultacja może też poprzedzać diagnozę psychologiczną czy pedagogiczną dziecka.

Diagnoza logopedyczna

Podczas diagnozy logopedycznej przeprowadzamy wywiad, oceniamy sprawność i budowę anatomiczną narządów mowy, badamy słuch fizjologiczny, fonologiczny i fonetyczny; sprawdzamy poprawność artykulacji, poziom rozwoju językowego dziecka lub osoby dorosłej (słownictwo i gramatyka).

Na podstawie diagnozy logopedycznej opracowujemy plan terapii. Zakres terapii dobierany jest do Indywidualnych potrzeb dziecka.

 

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna to określenie przyczyn trudności w uczeniu się w zakresie różnych przedmiotów.

Badanie polega między innymi na zebraniu wywiadu z rodzicami, uczniem, a jeśli istnieje potrzeba, również z nauczycielami; ponadto na obserwacji; wykonaniu testów czytania i pisania, analizowaniu prac ucznia; sprawdzianów wiadomości szkolnych.

Po analizie uzyskanych informacji terapeuta planuje etapy i zakres terapii. Spotkania terapeutyczne odbywają się systematycznie raz lub więcej razy w tygodniu, w zależności od potrzeby.

Strony

Subscribe to Stowarzyszenie dla Rodzin RSS

Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.