Chcieć i móc iść dalej 2012

Zadanie zaproponowane do wsparcia zostało ułożone na podstawie posiadanej wiedzy z diagnoz miejskich oraz naszych własnych na temat aktualnego zapotrzebowania mieszkańców, dzieci, młodzieży, i ich rodzin na działania profilaktyczne zmniejszające ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży.

Prowadzenie działań psychologiczno–pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

Główny cel projektu:
  • Zwiększenie dostępności do usług psychologiczno–pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego dla rodzin z terenu Warszawy, w których występują problemy uzależnień.
  • Dotarcie do rodzin, rodziców, dzieci, z rodzin z problemem alkoholowym, z problemami przemocy, doświadczających sytuacji kryzysowych, którzy nie trafiają do zinstytucjonalizowanej pomocy.

Zajęcia antystresowe

Jest to cykl spotkań warsztatowych, w czasie których poprzez konkretne ćwiczenia, zdobycie wiedzy na temat powstawania stresu, jego wpływu na nasze emocje i zachowania, dzieci i młodzież mogą nauczyć się zapanowywać nad stresem.

Uczestnicy zdobywają konkretne umiejętności i poznają sposoby radzenia sobie z emocjami, myślami i zachowania w bezpośredniej sytuacji stresogennej.

Zajęcia mogą być prowadzone zarówno w formie grupowej (po zebraniu się grupy), jak i indywidualnej. Jest to cykl spotkań dostosowany do potrzeby konkretnej osoby.

Terapia z zakresu Integracji Sensorycznej

Głównym zadaniem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w taki sposób, aby dziecko spontanicznie formułowało reakcje adaptacyjne, jednocześnie integrując te bodźce. W dążeniu do poprawy w organizacji ośrodkowego układu nerwowego stosuje się ćwiczenia stymulujące dla mózgu i jednocześnie stanowiące wyzwaniem dla ćwiczącego. Ich poziom jest dostosowany do stopnia rozwoju dziecka o średnim stopniu trudności.

Strony

Subscribe to Stowarzyszenie dla Rodzin RSS

Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.