<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Stowarzyszenie dla Rodzin | Page 4 | Pomagamy dzieciom i dorosłym, o których inni zapominają

Projekt: Ogrody Różnorodności w 2017 roku

Przez okres od września do grudnia 2017 r. przez Stowarzyszenie dla Rodzin realizowane były działania w ramach projektu „Młodzi zdolni warszawiacy zmieniają swoje miasto” finansowanego przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy, które pozwoliły uczestnikom na zdobycie nowych umiejętności oraz niezwykle ważne nabycie doświadczeń życiowych w tym budowania relacji w grupie i indywidualnych. Praca z dziećmi i młodzieżą miała charakter systematyczny (spotkania co najmniej co 2 tygodnie), zajęcia odbywały się w placówkach pozaszkolnych.

Projekt: ,Ogrody Różnorodności”

Projekt „Ogrody Różnorodności”
realizowany jest w ramach zadania Młodzi, zdolni warszawiacy zmieniają swoje miasto
i jest współfinansowany przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy

 

Nazwa: ,,Ogrody Różnorodności” projekt finansowany przez Biuro Edukacji miasta stołecznego Warszawy

Projekt realizowany: od 01.09.2017 do 30.06.2018

Wsparcie w starcie

WSPARCIE W STARCIE – co to jest?

To dwuletni innowacyjny, interdyscyplinarny i międzysektorowy projekt społeczny prowadzony w aż 3 dzielnicach Warszawy (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek), skierowany do młodych ludzi od 16 do 26 roku życia.

Wiosenna edycja 2017 WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Wiosenna edycja 2017

WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

dla rodziców w ramach Projektu

 ,,Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym”

BEZPŁATNIE

Projekt ,,Ta Szansa dla Rodzin”

Stowarzyszenie dla Rodzin współrealizuje projekt „Ta Szansa dla Rodzin” dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, który skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat z terenów Targówka Mieszkaniowego.

W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistycznej, psychologicznej.

Celem Projektu jest pomoc dorosłym osobom w rodzinie w:

Strony

Subscribe to Stowarzyszenie dla Rodzin RSS

Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.