Pedagodzy

Małgorzata Gawałko – filolog, terapeuta pedagogiczny. "Zacisze"

Sylwia Kiełbowicz - pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, diagnosta pedagogiczny, („Ząbkowska”).

Monika Lewkowicz – pedagog, terapia pedagogiczna z zakresu j. polskiego, dysleksji, diagnosta pedagogiczny, („Nowodwory”).

Anna Nestorowicz – pedagog, trener warsztatów umiejętności wychowawczych, („Nowodwory, Zacisze, Ząbkowska”).

Hanna Skiba – socjoterapeuta, pedagog. "Nowodwory"

Damian Baryła - pedagog

Krzysztof Andrejko - pedagog "Nowodwory"

Artur Świtalski - pedagog ulicy "Zacisze"

Zuzanna Kamińska - pedagog, nauczyciel edukacji początkowej i terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Katarzyna Cudna - Pedagog, socjoterapeuta, wychowawca korekcyjny."Ząbkowska"

Barbara Kondraciuk – doradczyni zawodowa, coach, trenerka, pedagogWszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.