<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Grupa terapeutyczna dla nastolatków z Zespołem Aspergera rok szkolny 2015/2016 | Stowarzyszenie dla Rodzin

Grupa terapeutyczna dla nastolatków z Zespołem Aspergera rok szkolny 2015/2016

Stowarzyszenie dla Rodzin informuje, że rusza nabór do długoterminowej grupy terapeutycznej dla nastolatków z diagnozą Zespołu Aspergera. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2015 r. i będą się odbywać jeden raz w tygodniu przez 60 min. Grupa będzie prowadzona przez dwie terapeutki.

Program zajęć obejmuje m.in:

  • Poznawanie siebie, swoich mocnych stron, rozpoznawanie źródeł trudności i nauka radzenia sobie z nimi
  • Budowanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie
  • Rozumienie uczuć swoich i innych osób, sposoby wyrażania emocji, radzenie sobie z trudnymi uczuciami a także konfliktami
  • Budowanie relacji koleżeńskich w grupie rówieśniczej

Kwalifikacja do grupy odbywa się poprzez konsultację z rodzicami/opiekunami nastolatka. Szczegółowe informacje i zapisy do grupy prowadzi: Sekretariat tel: (22) 290-53-90 ul. Nowodworska 35/51 WarszawaWszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.