Zuzanna Kamińska

Zuzanna Kamińska - pedagog, nauczyciel edukacji początkowej i terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, terapeuta behawioralny, animator,  terapeuta SI , terapeuta psychomotoryki oraz terapii ręki.  Dzięki zdobytej wiedzy z wielu dziedzin pedagogiki w swojej pracy łączy terapię integracji sensorycznej z elementami ortoptyki  ( usprawnianie funkcji wzrokowych), logopedii, terapii ręki oraz terapii behawioralnej i pedagogicznej. Dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy prowadzi terapię psychomotoryki wg modelu belgijskiego Procus i Block. Na co dzień pracuje w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Qpsyche Kids oraz współpracuje z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczą Qpsyche w Warszawie. 


Wykształcenie:    
-    Pedagog, Nauczyciel  Edukacji Początkowej, 
-    Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej
-    Certyfikowany Terapeuta Psychomotoryki
-    Terapeuta behawioralny

•    2014 r.-2015 r. Studia Podyplomowe (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) 
Stosowana Analiza Zachowania: Przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania
•    2012 r.-2014 r. Studia Podyplomowe ( Uniwersytet Warszawski)
Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się 
•    2010 r. -2011 r. Studia Podyplomowe (SWPS) 
Konflikty w rodzinie i mediacje rodzinne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
•    2005 r.-2010 r. Studia Magisterskie (Uniwersytet Warszawski)
Pedagogika ogólna

•    2012 r. Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej
•    2014 r. Certyfikowany Terapeuta Psychomotoryki 


Doświadczenie zawodowe:
•    od styczeń 2016 r. Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Qpsyche Kids oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Qpsyche w Warszawie – wychowawca, terapeuta behawioralny, terapeuta integracji sensorycznej

•    wrzesień 2015 r.- grudzień 2015 r. Academy Inernational Sp.z o.o. w Warszawie-                           
nauczyciel zintegrowany/wychowawca edukacji początkowej (na zastępstwo)

•    grudzień 2015 r.- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLAR – staż zawodowy dla osób ubiegających się o tytuł zawodowy terapeuty behawioralnego

•    wrzesień 2014 r. – sierpień 2015 r.  Akademia Młodego Człowieka Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Legionowie- opiekun grupy, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta psychomotoryki, prowadzenie terapii behawioralnej

•    listopad 2014 r.- Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku- staż terapeutyczny w wymiarze 20 godzin

•    luty 2015 r.- sierpień 2015 r. Akademia Rozwoju Terapeutyczny Punkt Przedszkolny   w Legionowie- dyrektor przedszkola, wychowawca (terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta psychomotoryki, prowadzenie terapii behawioralnej)

•    wrzesień 2013 r.- wrzesień 2014 r. Ośrodek Psychoterapii Behawioralnej Sukces, terapeuta integracji sensorycznej

•    lipiec/sierpień 2013 r.- praktyka terapeutyczna podczas obozu terapeutycznego organizowanego przez Ośrodek Psychoterapii Behawioralnej Sukces, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami integracji sensorycznej, ortoptyki, psychomotoryki, animacja czasu wolnego, organizowanie zajęć plastycznych dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD

•    wrzesień 2011 r. – sierpień 2014 r. - Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF w Warszawie, nauczyciel w świetlicy - prowadzenie dokumentacji szkolnej, organizowanie zajęć wychowawczo-dydaktycznych oraz imprez szkolnych, opieka nad samorządem świetlicowym, prowadzenie terapii integracji sensorycznej, wstępna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznych w klasach 0-3 

•    styczeń 2011 r. -lipiec 2011 r. prywatne przedszkole Świat Dzieci- Dzieci Świata w Warszawie, nauczyciel- prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie programu autorskiego, nauczanie j. angielskiego, prowadzenie zajęć muzycznych oraz plastycznych, diagnoza gotowości szkolnej

•    grudzień 2010 r.- kwiecień 2011 r.- Zespół Szkół Specjalnych nr 85 przy ulicy Elektoralnej 12/14, wolontariat- opieka nad dziećmi w świetlicy, uczestnictwo w zajęciach terapii sensorycznej (SI)

•    październik 2010 r. - grudzień 2010 r. – Klub Stefa Dzieci w Warszawie- animator, opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym, prowadzenie urodzin oraz imprez tematycznych, organizowanie zajęć plastycznych

•    wrzesień 2009 r.- maj 2010 r. Niepubliczne Przedszkole Krasnoludki w Warszawie, wychowawca grupy 4 i 5-latków, prowadzenie zajęć z j. angielskiego i rytmiki, prowadzenie dokumentacji, diagnoza gotowości szkolnej

•    styczeń 2006 r. – luty 2008 r. Prywatne Przedszkole Lauder Morasha w Warszawie, pomoc nauczyciela- organizowanie zajęć plastycznych oraz wychowawczo- dydaktycznych, opieka nad dziećmi, prowadzenie zabaw integracyjnych
              Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.