<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Podsumowanie Projektu "Ogrody Różnorodności" | Stowarzyszenie dla Rodzin

Podsumowanie Projektu "Ogrody Różnorodności"

Zakończyliśmy projekt dla dzieci i młodzieży w wieku 3- 19 lat pt.: ,,Ogrody Różnorodności”, finansowany przez Biuro Edukacji miasta stołecznego Warszawy, w ramach którego prowadziliśmy działania od 01.09.2017 do 30.06.2018.

Zadanie dotyczyło edukacji kulturalnej, wielokulturowej, kształtowania zrozumienia i poszanowania dla innych kultur, narodowości, religii.

Projekt zawierał różnorodne zajęcia, wykorzystywał wielorakie techniki i metody pracy z dziećmi i młodzieżą. Zadanie zakładało aktywne wychodzenie do uczestników, realizację części zajęć w środowisku otwartym, włączanie i animowanie grupami mieszkańców ze środowiska lokalnego, budowanie poczucia odpowiedzialności za swoje miejsce zamieszkania.

Realizacja działań nie byłaby możliwa bez współpracy różnorodnych osób i placówek ze środowiska lokalnego, w tym szczególnie współdziałania: szkół, placówek kultury, organizacji pozarządowych, placówek wsparcia dziennego, pomocy społecznej, rodziców, rodzin. Dziękujemy!

Działania objęły obszar aż trzech dzielnic – Targówek, Praga Północ, Białołęka. Uczestnicy aktywnie brali udział w tworzeniu projektu, w przygotowaniu i realizacji zajęć – zapraszamy do zapoznania się poniżej z tym jak w pigułce widzą Warszawę.

Podczas interdyscyplinarnych zajęć pragnęliśmy pobudzić kreatywność uczestników i ich rodzin, wzmocnić tożsamość lokalną, ale również kształtować tolerancję i szacunek wobec odmienności. Wykorzystywaliśmy w pracy lokalne zasoby zarówno osobowe, jak i rzeczowe oraz instytucjonalne.

 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.