<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Aldona Olszewska | Stowarzyszenie dla Rodzin

Aldona Olszewska

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie kończy czteroletnie szkolenie podyplomowe w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT. Doświadczenie zdobywała w Centrum Praw Kobiet w Warszawie, pracując z osobami w trudnej sytuacji życiowej, z poważnymi problemami w związkach, po przemocy, przestępstwach seksualnych. Udzielała również pomocy psychologicznej rodzinom  w ramach wolontariatu w Domu Samotnej Matki. Brała udział w programie badawczym E-Compared (europejskie  badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją) prowadzonym przez Uniwersytet SWPS. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej gdzie zajmuje się rodzinami, dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi, młodzieżą oraz dorosłymi z problemem uzależnienia, chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Od października 2013 współpracuje ze Stowarzyszeniem dla Rodzin prowadząc terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi grupy w ramach treningu umiejętności społecznych.

Odbyła szkolenia w następującym zakresie:

- Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych

- Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń afektywnych

- Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania

- Terapia systemowa

- Diagnoza neuropsychologiczna

- Terapia poznawczo-behawioralna u pacjentów z PTSD

- Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń seksualnych

- Terapia uzależnień

- Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń snu

- Fobia społeczna – terapia poznawczo-behawioralna

- Terapia grupowa

- Terapia schematu

- Terapia poznawczo-behawioralna par

- Terapia zaburzeń potraumatycznych w pracy z cudzoziemcami 

- Praca i Kontakt z osoba doznającą przemocy

- Seminarium „Dziecko krzywdzone”: Tajemnica zawodowa psychologa - profesjonalista jako świadek w sądzie

- Terapia behawioralna –

- Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych

- Całościowe zaburzenia rozwoju

- Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi.

- Choroba Alzheimera i zespoły otępiennie.

- Komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, mediacje i negocjacje

- Techniki relaksacyjne

 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.