Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Bezpłatna pomoc specjalistyczna

Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych. Pomoc jest udzielana osobom, które spełniają zasady kwalifikacji w danym zadaniu. Zajęcia dla mieszkańców Warszawy dofinansowywane są między innymi ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Zakres zajęć obejmuje diagnozę, poradnictwo, konsultację psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną; diagnozę integracji sensorycznej; konsultację rodzinną oraz dla par; warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży, poradnictwo zawodowe, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców; specjalistyczne poradnictwo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy; i wiele innych.

Ponieważ zależy nam, aby w pierwszej kolejności z bezpłatnej pomocy skorzystały osoby / rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, społecznej czy ekonomicznej, a także rodziny zagrożone uzależnieniami lub już borykające się z tym problemem, przygotowaliśmy dla nich specjalne zaproszenie na bezpłatne zajęcia w naszych ośrodkach.
Zaproszenia te są do odbioru we wszystkich Ośrodkach Pomocy Społecznej w Warszawie, w Punktach Informacyjno – Konsultacyjnych ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, a także w placówkach oświatowych w wybranych dzielnicach. W przypadku braku zaproszeń w tych ośrodkach zainteresowani mogą zgłosić się telefonicznie do jednej z naszych placówek, aby umówić się na odbiór zaproszenia.
Zaproszenia muszą być potwierdzone pieczęcią i podpisem kierującej do nas placówki. Ci, którzy będą chcieli zapisać się na zajęcia, muszą najpierw zgłosić się telefonicznie do wybranego ośrodka.

Dla chętnych, nie mogących zakwalifikować się na zajęcia bezpłatne przygotowaliśmy również ofertę z częściową odpłatnością. Część kosztów ponoszą inni sponsorzy (opłaty za zajęcia wynoszą ok 30 – 40 zł). W ramach tych zajęć można skorzystać między innymi z:

  • Terapii psychologicznej (indywidualnej i grupowej), pedagogicznej, logopedycznej, integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży.
  • Różnych form diagnostycznych.
  • Terapii dla par.
  • Terapii indywidualnej i zajęć grupowych dla młodzieży oraz terapii indywidualnej dla dorosłych.
  • Zajęć edukacyjno – rozwojowych przedpołudniowych dla dzieci w wieku 3-4 lata (koszt od 3 do 9 zł za godzinę).
  • Warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Szczegółowe informacje na temat zajęć z częściową odpłatnością znajdują się na stronie www.sdr.org.pl.

Nowi klienci przyjmowani są w miarę posiadanych wolnych miejsc. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Scroll to Top
Przewiń do góry