<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Coaching kariery | Stowarzyszenie dla Rodzin

Coaching kariery

Job-coaching kariery to bardzo efektywna metoda pracy dedykowana osobom, które planują zmiany lub są w trakcie zmian w życiu zawodowym.

Jest to metoda pracy dla Ciebie, jeśli:

  • chcesz świadomie rozwijać karierę,
  • odkryć swoje zasoby i wartości,
  • planujesz swoją ścieżkę awansu.

Najczęściej poruszane tematy:

  • zmiana pracy
  • przekwalifikowanie się
  • planowanie awansu.

 

Cena / czas trwania spotkania: 
  •  Pierwsze spotkanie 100 zł /50 min.
  • Kolejne spotkanie 90 zł /50 min

 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.