Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Dla osób z innych placówek oraz wspólnie z nimi

Organizowanie i uczestniczenie w zespołach interdyscyplinarnych.
Współpraca z osobami z innych placówek w sprawie dziecka i jego rodziny.
Szkolenia dla kadry merytorycznej

Scroll to Top
Przewiń do góry