<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

„Dla rodziny, dziecko – rodzic - rodzina” | Stowarzyszenie dla Rodzin

„Dla rodziny, dziecko – rodzic - rodzina”

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie dla Rodzin w ramach dofinansowania ze środków Wojewody Mazowieckiego

Czas trwania zadania -  od czerwca do grudnia 2015 roku

Beneficjenci: Mieszkańcy Województwa Mazowieckiego. Działania kierowane są do dzieci, młodzieży oraz całych rodzin będących w trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub już marginalizowanych.  W  szczególności do osób które  sprawiają problemy wychowawcze, zagrożone są różnorodnymi dysfunkcjami społecznymi, demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniem.

Lokalizacja: Zajęcia prowadzone są w trzech ośrodkach Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie.

 • ul. Pszczyńska 26 m 57 (Targówek),
 • ul. Ząbkowskiej 39 m 2 (Praga – Północ),
 • ul. Nowodworskiej 35 m 51 (Białołęka - Tarchomin)
 • oraz środowisko otwarte Warszawy

Formy działania

 • Wsparcie dlarodzin

 • Poradnictwo dla klienta indywidualnego dorosłego – wsparcie indywidualne.

 • Zajęcia grupowe, socjoterapeutyczne dla dzieci.

 • Pomoc dziecku indywidualna

 • Specjalistyczne konsultacje psychologiczne,

 • zajęcia z zakresu pomocy pedagogicznej,

 • integracja sensoryczna

 • Animacje podwórkowe ulicznez wykorzystaniem pedagogiki ulicy.

 • Udzielanie porad, konsultacji, informacji telefonicznie, prowadzenie zapisów na spotkania

 • Prowadzenie bazy informacyjnej o innych placówkach pomocowych

 • Formy związane ze współpracą z innymi, współdziałaniem ze środowiskiem lokalnym, rozpoznawaniem jego potrzeb

 • Uczestniczenie i organizowaniespotkań interdyscyplinarnych

 • Aktualizowanie diagnoz środowisk lokalnych

 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 • Współpraca z wolontariuszami - stażystami

Cele

 • Wzmocnienie pozytywnych relacji w rodzinach.

 • Poprawa funkcjonowania rodzin będących w trudnej sytuacji społecznej pod względem pełnienia funkcji opiekuńczych, wychowawczych, umiejętności zabezpieczenia potrzeb żywieniowych i ekonomicznych rodzin, wspierania się w sytuacjach kryzysowych, aktywności własnej w dokonywaniu zmiany sytuacji życiowej.

 • Wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną w zakresie poprawy możliwości rozwoju, zwiększenia kompetencji społecznych poprzez fachową pomoc specjalistów, zajęcia socjoterapeutyczne.

 • Rozwój form pedagogiki ulicy realizowanych w środowisku lokalnym o większym natężeniu i zagrożeniu problemów społecznych.

 • Poprawa współdziałania osób z różnych sektorów i instytucji w środowisku lokalnym na rzecz spójnej pomocy dziecku i rodzinie.

 • Zwiększenie przepływu aktualnych informacji o ofercie pomocowej z zakresu między innymi pomocy społecznej w środowisku lokalnym i okolicy oraz możliwych dróg uzyskiwania wsparcia i fachowej pomocy.

Kadra specjaliści, psycholodzy, pedagodzy, z dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie prowadzonych zajęć, wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzinami oraz wolontariusze.Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.