<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Dla dorosłych, rodzin i rodziców | Stowarzyszenie dla Rodzin

Dla dorosłych, rodzin i rodziców

Diagnoza psychologiczna

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne

Terapia indywidualna (krótko i długoterminowa)

Terapia grupowa (krótko i długoterminowa)

Terapia rodzinna

Terapia par

Terapia logopedyczna, neurologopedyczna

Mediacje

Zajęcia antystresowe

Grupy wsparcia

Trening umiejętności wychowawczych

Poradnictwo wychowawcze

Warsztaty tematyczne dla rodziców (np. dziecko zdolne, wspomaganie rozwoju dziecka)

Interwencje kryzysowe

Doradztwo zawodowe

Zajęcia wyjazdowe (wyjazdy rodzinne)

Współpraca z rodzicami i rodzinami dzieci i młodzieży, które uczęszczają do naszych ośrodków

CoachingWszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.