<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Dla dzieci | Stowarzyszenie dla Rodzin

Dla dzieci

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza logopedyczn

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne

Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne

Terapia indywidualna

Terapia grupowa

Terapia pedagogiczna

Terapia logopedyczna

Terapia z zakresu Integracji Sensorycznej

Zajęcia wyrównawcze dla dzieci z problemami w nauce

Muzykoterapia

Artterapia

Choreoterapia

Bajkoterapia

Drama

Różne formy terapii zajęciowej

Zajęcia rozwijające umiejętności językowe - w tym pomagające przezwyciężyć trudności z języka polskiego

Alternatywne zajęcia przedszkolne (zajęcia edukacyjno - rozwojowe dla dzieci w wieku 3-5 lat)

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne (socjoterapeutyczne).

Spotkania społeczności.

Grupy edukacyjno – rozwojowe.

Treningi umiejętności społecznych (np. Trening Zamiany Agresji)

Zajęcia antystresowe

Mediacje rówieśnicze

Zajęcia rozwijające zainteresowania (plastyczne, parateatralne, kulinarne, dziennikarskie, fotograficzne, informatyczne, językowe i inne), aktywne spędzanie czasu wolnego

Zajęcia w terenie jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego (turystyczne, sportowe, wyjścia do teatru, kina, na koncerty i inne imprezy kulturalno – rekreacyjne)

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, dożywianie.

Zajęcia wyjazdowe socjoterapeutyczne i turystyczne (wakacyjne, zimowe, weekendowe, wyjazdy rodzinne, międzynarodowe itp.).

Wspólne obchodzenie świąt i innych ważnych dni dla dzieci i ich rodzin.

Grupy rówieśnicze, podwórkowe, projekty uliczne, tzw. „Dzieci Ulicy”.

Indywidualne programy terapeutyczne oraz nauczania indywidualnego dla dzieci w młodszym wieku.
Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.