<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Dla młodzieży | Stowarzyszenie dla Rodzin

Dla młodzieży

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza logopedyczna

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne

Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne

Terapia indywidualna

Terapia grupowa

Terapia pedagogiczna z zakresu języka polskiego, dla młodzieży z dysleksją, dysgrafią i dysortografią

Terapia pedagogiczna z zakresu matematyki w tym z dyskalkulią.

Terapia logopedyczna.

Zajęcia wyrównawcze dla dzieci z problemami w nauce.

Zajęcia korygujące i stymulujące rozwój z elementami metody P.

Dennisona.

Artterapia

Choreoterapia.

Różne formy terapii zajęciowej.

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne (socjoterapeutyczne)

Grupy edukacyjno – rozwojowe.

Grupy wsparcia.

Spotkania społeczności.

Treningi umiejętności społecznych (np. Trening Zamiany Agresji)

Zajęcia antystresowe

Zajęcia przygotowujące do egzaminów.

Trening rozwoju osobowości.

Mediacje rówieśnicze.

Interwencje kryzysowe.

Doradztwo zawodowe.

Zajęcia rozwijające zainteresowania (np. szkolenia językowe, informatyczne).

Zajęcia w terenie jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego (turystyczne, sportowe, wyjścia do teatru, kina, na koncerty i inne imprezy kulturalno – rekreacyjne).

Zajęcia wyjazdowe socjoterapeutyczne i turystyczne (wakacyjne, zimowe, weekendowe, wyjazdy rodzinne, międzynarodowe itp.).

Wspólne obchodzenie świąt i innych ważnych dni dla młodzieży i ich rodzin.

Grupy liderów młodzieżowych, programy rówieśnicze.

Młodzieżowe grupy aktywizacji zawodowej, wsparcia, rozwojowe, psychoedukacyjne, szkoleniowe.Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.