<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym | Stowarzyszenie dla Rodzin

Zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców.

Zajęcia mogą być prowadzone w systemie bezpłatnym, gdy pozyskamy całkowite koszty zajęć lub w systemie częściowo odpłatnym, gdy pozyskujemy tylko część funduszy na prowadzenie zajęć – aktualne informacje na ten temat można uzyskać pod telefonami informacyjnymi w poszczególnych ośrodkach.

Zajęcia w niedużych grupach (6-12 dzieci) organizowane są w godzinach przedpołudniowych, najczęściej po 3 godziny dziennie. Prowadzą je 2-4 osoby jednocześnie w zależności od liczebności grupy i jej specyfiki, w tym zajęcia prowadzą specjaliści z różnych dziedzin, np. psycholog dziecięcy, psycholog – logopeda, terapeuta pedagogiczny i z zakresu nauczania przedszkolnego.

Na przykład:
  • Grupa na Ząbkowskiej prowadzona w poniedziałki i w środy w godzinach 10-13 ze specjalistą - terapeuta pedagogiczny i z zakresu nauczania przedszkolnego.
  • Grupa na Ząbkowskiej prowadzona w czwartki w godzinach 10-13 ze specjalistą - psycholog – logopeda.
  • Grupy na ul. Nowodworskiej prowadzone raz lub dwa razy w tygodniu między 9 a 12tą prowadzone przez psychologa dziecięcego oraz druga grupa przez psychologa – logopedę.
Nowe grupy powstają w miarę zgłaszania się dzieci. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są tutaj


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.