Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Formy pomocy

Komu pomagamy:

 • Dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom
 • Rodzinom, parom
 • Dorosłym
 • Innym placówkom i kadrze merytorycznej

W sytuacjach gdy:

 • Poszukują porady, konsultacji
 • Chcą podjąć psychoterapię, różne formy terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej
 • Jest potrzeba zdiagnozowania problemu lub rozwoju
 • Chcą doskonalić swój rozwój, relacje z innymi lub zmienić swoją sytuację życiową
 • Znaleźli się w sytuacji kryzysowej, z różnymi problemami rodzinnymi (w tym wychowawczymi, uzależnień, przemocy itp.), małżeńskimi, osobistymi
 • Potrzebują opieki i wsparcia w codziennym radzeniu sobie w sytuacjach życiowych

Prowadzimy różnorodne formy pomocy w zależności od pozyskanych na ten cel funduszy


Aktualnie dostępne formy pomocy

Rodzaj zajęćZąbkowskaNowodworyZacisze
Indywidualne poradnictwo, konsultacja, diagnoza, terapia dla dzieci i młodzieży (3-19 lat)xxx
Grupy socjoterapeutyczne, edukacyjno – rozwojowe dla dzieci w wieku szkoły podstawowejxxx
Grupy socjoterapeutyczne, edukacyjno – rozwojowe dla młodzieży gimnazjalnejxx 
Grupy terapeutyczne, wsparcia, edukacyjno – rozwojowe dla młodzieży  w wieku 16-19 latx  
Terapia pedagogicznaxxx
Logopediaxx 
Integracja Sensoryczna (diagnoza) xx
Poradnictwo, konsultacje rodzinnexxx
Terapia rodzinna, terapia dla  par i małżeństwxxx
Pomoc psychologiczna rodzinie, parom i małżeństwomxxx
Indywidualne poradnictwo, konsultacja, terapia dla rodziców, dorosłych.xxx
Zajęcia edukacyjne dla rodziców, grupy wsparciaxxx
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.xxx
Doradztwo zawodowe dla młodzieżyxxx
Mediacje x 
Interwencje kryzysowe w sytuacjach problemów związanych z uzależnieniem, przemocąxxx
Informacja na temat innych ośrodków udzielających pomocyxxx

Nowi klienci przyjmowani są w miarę dostępnych miejsc.

Pracę rozpoczynamy od konsultacji i diagnozy problemu. W zależności od diagnozy i potrzeby osoby, która się do nas zgłosiła, proponujemy formy pomocy oraz ustalamy wspólnie kontrakt i zasady korzystania z zajęć.

 • Formy psychoterapeutyczne, terapeutyczne, poradnictwo, konsultacje trwają 50 min.
 • Terapia logopedyczna dla młodszych dzieci trwa 30 min.
 • Terapia rodzinna lub małżeńska może być prowadzona przez 1,5 godziny.
 • Terapia grupowa trwa 1,5 godziny.
 • Zajęcia socjoterapeutyczne, edukacyjne od 1 do 2 godzin.
Scroll to Top
Przewiń do góry