<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Grupa rozwojowo-zabawowa z elementami treningu umiejętności społecznych | Stowarzyszenie dla Rodzin

Grupa rozwojowo-zabawowa z elementami treningu umiejętności społecznych

Stowarzyszenie dla Rodzin prowadzi nabór do grupy zabawowo-rozwojowej z elementami treningu umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 7-9 lat.

Dla kogo?
Dzieci nieśmiałe, wycofane, mające trudności w kontaktach społecznych, trudności w zakresie regulacji emocji, w nawiązywaniu relacji.

Gdzie?
Świetlica socjoterapeutyczna Stowarzyszenia dla Rodzin, ul. Ząbkowska 39.
Zajęcia stacjonarne, w środę godz. 16.15-17.15. Rozpoczęcie: czerwiec 2021.

Udział dziecka w grupie poprzedza konsultacja z osobą prowadzącą zajęcia.
Zajęcia bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy:
tel. 22 619 42 67, 696 509 924, e-mail: zapisy@sdr.org.pl

Zajęcia są prowadzone w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie dla Rodzin „Socjoterapia drogą rozwoju” dla mieszkańców województwa mazowieckiego.
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.