<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne | Stowarzyszenie dla Rodzin

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne

Konsultacje to wstępne spotkania z psychologiem czy psychoterapeutą, które pomogą określić podstawowe trudności osoby zgłaszającej się, jakiego rodzaju zmianę chciałaby uzyskać, w jakim zakresie jest to możliwe i jaka jest najlepsza forma pomocy. Specjalista dokona wstępnej diagnozy, z czego trudność może wynikać. Jeśli to będzie konieczne, pokieruje do innych specjalistów.

Porada psychologiczna do kilka do kilkunastu spotkań, w czasie których specjalista pomoże omówić i zrozumieć aktualny problem oraz ustabilizować i rozwiązać sytuację. Pomoże też ustalić cele i kroki działania w wypadku sytjacji kryzysowej oraz doradzi, jak pacjent może zmieniać się w pożądanym kierunku. Oprócz diagnozy problemu możliwe jest określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności z jego rozwiązaniem, jak również poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności i wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach.

W sytuacjach nagłych i trudnych proponujemy interwencję kryzysową – intensywną pomoc psychologiczną.

Z pomocy psychologa warto skorzystać, gdy:

  • Jest się zainteresowanym rozwojem, samopoznaniem, rozwijaniem twórczych możliwości, polepszeniem jakości swojego życia.
  • Doświadcza się niepokoju, lęku lub dużego strachu, przygnębienia, niskiego poczucia wartości, depresji, silnego napięcia, stresu, obsesyjnych myśli, niechęci do kontaktu z ludźmi.
  • Przeżywa się konflikty i kryzysy w związkach, relacjach rodzinnych.
  • Zaistniały sytuacje trudnych rozstań lub rozwodu.
  • Powstają trudności w pracy, szkole, wśród innych osób.
  • Przeżywa się kryzysy wartości, poczucie braku sensu życia.
  • Odczuwa się różnorodne dolegliwości fizyczne o niejasnej przyczynie(tzw. psychosomatyczne).
  • Występują kłopoty z jedzeniem, cierpiącym na anoreksję, bulimię i otyłość.
  • Osoby poszukują wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych.
  • Osoby doświadczyły przemocy fizycznej, seksualnej, społecznej, instytucjonalnej.

Metoda poradnictwa i konsultacji zależna jest od specjalizacji prowadzącego psychologa lub psychoterapeuty.

 


 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.