<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne | Stowarzyszenie dla Rodzin

Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne

W nowym roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy rodziców do skorzysania z bezpłatnych konsultacji psychologiczno-pedagogicznych. W ramach wsparcia oferujemy konsultacje, poradnictwo, terapię, formy pomocy interwencyjnej, coaching rodzicielski, asystę rodzinną, poradnictwo socjalne.

Dla kogo?
Szczególnie zapraszamy rodziców, których dzieci są w pieczy zastępczej oraz opiekunów prawnych, którzy są rodziną zastępczą.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerami 696 509 924, 518 452 047 i na adres mailowy zapisy@sdr.org.pl

Przesyłając zgłoszenie drogą mailową, w treści maila prosimy o podanie:
1) dzielnicę zamieszkania w Warszawie lub miejscowość
2) wiek dziecka/dzieci
4) numer telefonu kontaktowego

Zajęcia realizowane w ramach projektu '"Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin". Zadanie dofinasowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy.Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.