<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

KLUB RODZICA I MALUCHA | Stowarzyszenie dla Rodzin

KLUB RODZICA I MALUCHA

Stowarzyszenie dla Rodzin zaprasza chętnych rodziców z dziećmi w wieku 3-6 lat na zajęcia edukacyjno-wsparciowe.

Dzieci, bawiąc się - przyjemnie - efektywnie spędzą czas. Rodzice w tym samym czasie wezmą udział w grupowych zajęciach edukacyjno-wsparciowych.

- Wspólnie poszukamy elementów służących budowaniu dobrych relacji z dziećmi,
- porozmawiamy o doskonaleniu umiejętności wychowawczych,
- spróbujemy lepiej zrozumieć dziecko i siebie samych,
- spróbujemy poznać lepiej siebie - swoje możliwości i ograniczenia,
- uzyskać wzajemne wsparcie.

Zapraszamy na bezpłatne przedpołudniowe zajęcia 2 razy w tygodniu. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi.

Dodatkowe informacje są dostępne pod nr telefonu:
22 290 53 90
Zajęcia będą odbywały się w Ośrodku na Nowodworskiej 35 m. 51Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.