<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Superwizja | Stowarzyszenie dla Rodzin

Superwizja

W dniu: 06.12.2013 r. w godzinach 13:00 – 15:00 w ramach Projektu Lokalny System Wsparcia na Targówku mieszkaniowym odbędzie się Superwizja. Tematem wiodącym będzie: STREETWORKING na Targówku Mieszkaniowym. Zapraszamy: pedagogów i psychologów szkół objętych projektem, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Targówek, przedstawicieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, kuratorów sądowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych. Spotkanie odbędzie się w Stowarzyszeniu dla Rodzin, przy ul. Pszczyńskiej 26/57. Dodatkowe informacje udzielamy telefonicznie pod nr tel.: 22 253-49-47 lub 518-452-047.


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.