<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców | Stowarzyszenie dla Rodzin

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

Stowarzyszenie dla Rodzin zaprasza na warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Bezpłatne zajęcia dla mieszkańców Warszawy, którzy otrzymają zaproszenie z OPS lub placówki oświatowej i spełniają kryteria zadania dofinansowanego przez m. st. Warszawy.

Więcej informacji o zasadach uczestnictwa i zapisy pod numerami telefonów lub mailowo.Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.