<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatne warsztaty rozwoju osobistego dla dziewcząt „U progu kobiecości” | Stowarzyszenie dla Rodzin

Bezpłatne warsztaty rozwoju osobistego dla dziewcząt „U progu kobiecości”

Stowarzyszenie dla Rodzin zaprasza dziewczynki w wieku 12-14 lat na warsztaty rozwoju osobistego.

Okres dojrzewania jest trudny dla dziewcząt ze względu na zmiany zarówno w ciele jak i psychice. Otaczająca rzeczywistość czasami nie jest wystarczająco wspierająca ani na tyle bezpieczna, aby podzielić się swoimi obawami. Dlatego do udziału w warsztacie zapraszamy w szczególności dziewczynki, które czują się niepewnie w grupie rówieśniczej a także mają obniżone poczucie własnej wartości.

Celem zajęć jest zaspokajanie potrzeb rozwojowych takich jak: przynależność do grupy oraz aprobata ze strony rówieśników, wyrażanie siebie i poznawanie swoich mocnych stron. Spotkania mają także pomóc w rozwijaniu umiejętności porozumiewania się i stawiania granic oraz ćwiczenie asertywności. W trakcie zajęć dziewczynki będą uczyły się jak rozpoznać sytuacje niebezpieczne oraz będą poznawały sposoby reagowania w tych sytuacjach. Cel terapeutyczny to budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, zwiększenie poczucia własnej wartości, wzrost poziomu asertywności, umiejętne reagowanie w sytuacjach trudnych.

Zajęcia w formie warsztatowej, polegające na uczeniu się poprzez doświadczenie i wyciąganie wniosków z przeżytych sytuacji (burza mózgów, praca w grupach),

Zapisy i dodatkowe informacje:
Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny w Warszawie: „NOWODWORY” Nowodworska 35 m 51 tel./fax. 22- 290-53-90; 696-509-924


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.