<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Grupy Podwórkowe („Dzieci Ulicy”) | Stowarzyszenie dla Rodzin

Grupy Podwórkowe („Dzieci Ulicy”)

Główny cel projektu:
Podstawowym celem niniejszego projektu jest dotarcie do młodzieży i dzieci spędzających czas wolny na ulicach i podwórkach oraz podjęcie z nimi pracy psychokorekcyjnej zmierzającej do stworzenia poprawnych warunków rozwojowych, wyrównanie deficytów, nauczenie się funkcjonowania zgodnie z zasadami społecznymi.

Odbiorcy projektu:
 • Dzieci i młodzież spędzająca wiele czasu na podwórkach i ulicach.
Główne działania:

Oferujące im alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, wsparcie w grupie rówieśniczej, pomoc psychologiczno–pedagogiczną. Pomoc specjalistów kierowana jest również do rodzin. Program obejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym.
 • Dokładnie poznaliśmy miejsca, gdzie spotyka się młodzież i dzieci i na tym miejscach skupiliśmy swoją uwagę.
 • Nabór osób do grupy. Odbyliśmy wiele rozmów i form zabawowych z młodzieżą i dziećmi na podwórkach i ulicach.
 • Próbowaliśmy dokładnie poznać każdego młodego człowieka.
 • Zawarliśmy kontrakty z uczestnikami na udział w zajęciach.
 • Zorganizowaliśmy różne formy zajęciowe zaczynając od podwórek i ulicy poprzez zajęcia w terenie w Warszawie i poza nią, dalej włączanie w niektóre imprezy w naszym ośrodku.
 • Podejmowaliśmy współpracę z rodzicami.
 • Włączaliśmy dzieci i młodzież z naboru na podwórkach do zajęć w naszym ośrodku.
 • Przez cały czas praca realizatorów programu jest superwizowana przez specjalistę
Osiągnięte efekty – przykłady:
 • Dzieci i młodzież będąca na podwórkach włączała się do zabaw grupowych, zaczęła interesować się spędzaniem czasu w inny sposób, podjęła głębszy kontakt z pedagogami ulicznymi, zaczęła uczestniczyć w zajęciach poza ich środowiskiem, wróciła do szkoły.
 • W niektórych przypadkach udało się uaktywnić rodziny w zajęciu się dziećmi.
 • W sytuacjach krytycznych dokonano interwencji kryzysowej.
Finansowanie:
 • Fundacja Entraide,
 • Wkład własny organizacji,
 • Sponsorzy indywidualni.


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.