<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Nabór na staż w Stowarzyszeniu dla Rodzin | Stowarzyszenie dla Rodzin

Nabór na staż w Stowarzyszeniu dla Rodzin

Ogłaszamy nabór na staż w Stowarzyszeniu dla Rodzin we współpracy z innymi organizacjami na Pradze Północ w ramach Projektu BAZA. Zapraszamy chcących zdobywać doświadczenie i umiejętności w pracy z dziećmi.

Wolontariuszami mogą być osoby, które ukończyły lub studiują kierunki społeczne takie jak: psychologia, pedagogika, resocjalizacja. Wolontariat może być odbyciem stażu lub praktyk zawodowych.

Zainteresowaneych prosimy o przesłanie swojego CV wraz z telefonem kontaktowym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres: sdr.baza@gmail.com z dopiskiem „staż- dzieci Praga Północ”.Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.