<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

„Magia teatru” | Stowarzyszenie dla Rodzin

„Magia teatru”

Główny cel projektu:
  • Motywowanie do własnego rozwoju osobowości poprzez lepsze poznanie siebie i swoich talentów.
  • Uwrażliwienie na sztukę, rozbudzenie wyobraźni i twórczej fantazji, rozwój zdolności parateatralnych.
Odbiorcy projektu:
  • Dzieci i młodzież
Główne działania:

Planowanie form zajęć parateatralnych z elementami dramy edukacyjnej. Układanie scenariuszy przez młodzież. Przygotowanie przedstawienia, próby, ćwiczenia parateatralne. Przygotowanie kostiumów i scenografii. Przedstawienie przedstawienia dla szerszej grupy osób.

Osiągnięte efekty - przykłady:
  • Zwiększenie wrażliwości dzieci na działania artystyczne, nabycie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę;
  • Nabycie umiejętności w wyrażaniu emocji poprzez ruch i gest;
  • Uzyskanie efektów edukacyjnych i wychowawczych związanych ze współdziałaniem w grupie, braniem odpowiedzialności za powierzone zadanie, zwiększeniem otwartości w wyrażaniu emocji, zwiększeniem pewności siebie, postawieniem się w rolach, które dotąd były nieosiągalne, spełnienie potrzeb w wyobraźni.
Finansowanie:
  • Dzielnica Praga – Północ Miasto Stołeczne Warszawa,
  • Wkład własny organizacji.


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.