<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Wyrównywanie szans osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego | Stowarzyszenie dla Rodzin

Wyrównywanie szans osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego

Pełna nazwa projektu: Wyrównywanie szans osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego poprzez pomoc psychologiczną i rodzinną

Główny cel projektu:

Dotarcie do dorosłych i rodzin z terenu Mazowsza z bezpłatną ofertą specjalistycznej pomocy psychologicznej i rodzinnej oraz udzielenie konkretnej pomocy.

Odbiorcy projektu:

Zadanie objęło 202 osoby z rejonu województwa mazowieckiego. Wiek w granicach od 7 r.ż do 70 r.ż. Udzielono 706 porad, konsultacji, terapii. 32 osoby brały udział w warsztatowych zajęciach edukacyjnych. Osoby objęte pomocą pośrednią – 524

Główne działania:
 • Aktualizowanie diagnoz środowisk lokalnych z terenu Mazowsza;
 • Promocja udzielanych form pomocy;
 • Poradnictwo, konsultacje, terapia psychologiczna, dla dorosłych i rodzin;
 • Edukacja i promocja zdrowego stylu życia w zakresie zdrowia psychicznego;
 • Udzielanie informacji telefonicznie, poradnictwo telefoniczne;
 • Superwizja pracy z klientami, konsultacje z psychiatrami.
Osiągnięte efekty – przykłady:
 • Takim efektem było bardzo duże zainteresowanie (większe niż przewidywaliśmy) pomocą, którą oferowaliśmy. Trzeba było utworzyć listę rezerwową, na którą zapisywano chętnych. W związku z tym podjęliśmy starania o uzyskanie dodatkowych funduszy.
 • Informacja o projekcie dotarła do wielu osób, w miejsca, w których takich informacji wcześniej nie było. To stworzyło możliwość dostępu do terapii osobom, które wcześniej takiej możliwości nie miały. Projekt ten umożliwił nam kontynuację specjalistycznej oferty pomocy psychologicznej i rodzinnej, co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa ze strony klientów, że w kryzysowej sytuacji znają już miejsce, do którego mogą się zgłosić.
 • Zaobserwowano, że praca terapeutyczna powoduje korzystne zmiany u osób korzystających z pomocy, daje im nowe spojrzenie na trudne sytuacje życiowe, pomaga w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów, pomaga znaleźć wyjście w trudnych sytuacjach życiowych, pomaga uporać się z objawami nerwicowymi, depresyjnymi, osobowościowymi. Pozwala spojrzeć na nie jako na wyraz trudności wewnętrznych oraz uczy odczytywania uczuć i emocji ukrytych pod nimi. Co za tym idzie, daje również możliwość poczucia się częścią społeczeństwa oraz zobaczenia, że trudności i problemy życiowe można rozwiązywać nie wykluczając się ze społeczeństwa.
 • Rodziny korzystające z terapii rodzinnej czy małżeńskiej mogły nauczyć się konstruktywnego rozwiązywania własnych problemów. Praca w trakcie warsztatów edukacyjnych pokazała inne formy wychowywania dzieci oraz kształtowania ich postaw życiowych, uczyła też rozmowy z dzieckiem, zainteresowania jego przeżyciami, budowania poczucia bezpieczeństwa oraz poprawnej relacji rodzic – dziecko.
Finansowanie:
 • Województwo mazowieckie,
 • Wkład własny organizacji


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.