<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Program stażowy i wolontaryjny | Stowarzyszenie dla Rodzin

Program stażowy i wolontaryjny

Studenci na terenie naszych placówek mogą odbywać staże i praktyki. Pomagają nam w pracy z dziećmi i młodzieżą w charakterze wolontariuszy.
Z każdym wolontariuszem zawierany jest kontrakt na rodzaj współpracy, jej zakres i czas. Jest to minimum: jeden raz w tygodniu przez jeden semestr szkolny oraz udział w comiesięcznych spotkaniach superwizyjno – szkoleniowych.
Mamy kilkudziesięciu wolontariuszy w ciągu roku, którzy współpracują z nami od dwóch lat.
Wolontariusze realizowali własny projekt, wzbogacający działania stowarzyszenia. Zawiera on różne formy spędzania czasu wolnego. Zajęcia fotograficzne, kulinarne, angielski, parateatralne, muzyczne, dziennikarskie z wydawaniem gazetki, turystyczne, sportowe, wyjazdy socjoterapeutyczne itd.
Realizowaliśmy też dodatkowy szkoleniowy projekt dla wolontariuszy, który zawierał między innymi szkolenia z zakresu umiejętności wychowawczych oraz szkolenia praktyczne.


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.