<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Wolontariat młodzieżowy | Stowarzyszenie dla Rodzin

Wolontariat młodzieżowy

To odmiana programu wolontaryjnego, przy czym kierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Oprócz celów związanych z pomocą w realizowaniu zadań wychowawczo – opiekuńczych dla dzieci i młodzieży ma w sobie drugi niezmiernie istotny cel – aktywizowanie i kształcenie samej młodzieży będącej w wolontariacie.
To specyficzna forma pracy z młodzieżą, kształtująca altruistyczne postawy, umiejętności społeczne w zakresie kontaktów z innymi ludźmi, pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.
To alternatywny sposób pracy profilaktycznej, kształcenia liderów młodzieżowych, którzy w sposób naturalny przenoszą aktywność, postawę zrozumienia dla drugiej osoby.
Program w dużej mierze zawiera część szkoleniową, pracy z wolontariuszami oraz realizacji przez nich zajęć, działań na rzecz dzieci i młodzieży.


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.