<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Program „Lubię być mamą” | Stowarzyszenie dla Rodzin

Program „Lubię być mamą”

Program kierowany do mam spodziewających się swojego pierwszego dziecka, które wychowywały się w trudniejszym środowisku, miały problemy z przemocą lub inne społeczne.
Mający na celu wzmocnienie umiejętności budowania więzi i pozytywnych relacji, rozszerzenie wiedzy z zakresu problemów opieki nad dzieckiem, wzrostu swoich kompetencji społecznych w tym wychowawczych.


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.