<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Dom Kultury "Praga" | Stowarzyszenie dla Rodzin

Dom Kultury "Praga"

Adres: 
ul. Dąbrowszczaków 2 03-474 Warszawa
Telefon: 
22 618 41 51
Typ miejsca: 
E-mail: 
dk@dkpraga.pl
Strona www: 
www.dkpraga.pl


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.