<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Grupa Wsparcia dla Rodziców na bazie warsztatów umiejętności wychowawczych | Stowarzyszenie dla Rodzin

Grupa Wsparcia dla Rodziców na bazie warsztatów umiejętności wychowawczych

Stale prowadzone zajęcia w formie cotygodniowych spotkań oraz zajęć tematycznych organizowanych w część sobót.
Co można osiągnąć przez uczestniczenie w warsztatach? Posiąść informacje i umiejętności efektywnego sposobu kontaktowania się z dziećmi, co ułatwia rozwiązywanie problemów wychowawczych w rodzinie oraz zabezpieczy dzieci przed różnymi zagrożeniami.
Umiejętność konkretnych sposobów dobrego postępowania z dziećmi. Zwiększenie motywacji i pewności siebie w poszukiwaniu własnych sposobów na dobre porozumienie z dziećmi.
Zdobycie wiedzy, jak i gdzie poszukiwać pomocy specjalistycznej w rozwiązaniu głębszych problemów itp.

Tematyka warsztatów:
 • zaufanie w grupie,
 • podstawowe zasady spotkań,
 • poznanie się rodziców,
 • wspólne cele spotykających się rodziców,
 • wymiana pomysłów i doświadczeń rodziców w kontaktach z dziećmi,
 • dawanie sobie wsparcia, w rozwiązywaniu problemów w rodzinie,
 • poprawna komunikacja w rodzinie,
 • sposoby na prawidłowe porozumiewanie się z dziećmi,
 • co to znaczy słuchać dziecka (aktywne słuchanie),
 • rozwiązywanie konfliktów w rodzinie,
 • okazywanie uczuć (werbalne i niewerbalne) w relacji rodzic - dziecko,
 • role w rodzinie, „gry” rodzinne,
 • nagrody i kary, jak poprawnie chwalić dziecko,
 • jak zachęcać dziecko do współpracy z nami,
 • zachęcanie dziecka do samodzielności,
 • nauka rozpoznawania i nazywania emocji,
 • sposoby rozładowywania negatywnych emocji w sposób konstruktywny,
 • specyfika rozwoju dzieci w kolejnych fazach życia,
 • prawidłowości cyklu życia rodziny (sytuacje kryzysowe),
 • gdzie szukać pomocy, gdy mamy problem.


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.