<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Projekt „spotkania kulinarne” | Stowarzyszenie dla Rodzin

Projekt „spotkania kulinarne”

To forma zajęć prowadzona przez zaprzyjaźnione Panie, które organizują wolontaryjnie razem z naszymi podopiecznymi zajęcia, na których przygotowuje się różne potrawy,
Uczy dzieci zaradności w kuchni, zasad przygotowywania zdrowych posiłków. Jednocześnie pomagają im opanować podstawowe umiejętności „radzenia sobie w kuchni”. Spotkania kończą się uroczystym spożywaniem posiłku.


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.