<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Program klubu turystycznego | Stowarzyszenie dla Rodzin

Program klubu turystycznego

W roku bieżącym staraliśmy się rozwijać funkcjonowanie klubu. Oprócz naszych podopiecznych w zajęciach klubu mogły brać inne osoby zapraszane przez członków klubu, z którymi zawieraliśmy skrócony kontrakt.
Organizowaliśmy systematyczne wycieczki po Warszawie i jej okolicach. Krótkie wycieczki wyjazdowe. Wyjazdy weekendowe, wakacyjne. Dominowały wycieczki piesze. Starsza młodzież organizowała sobie wycieczki rowerowe. Uczestnicy mogli również skorzystać ze szkółki jeździeckiej, sprzętu wodnego pod okiem instruktorów.
W ramach zajęć klubowych odbywały się również systematyczne spotkania klubowe, na których uczestnicy mogli planować kolejne wyprawy jak i wspominać już zrealizowane. <>br W miarę możliwości starali się dokumentować wycieczki robionymi przez siebie fotografiami. Korzystali również z różnych imprez darmowych, otwartych organizowanych w Warszawie.
Do uczestniczenia w wycieczkach zapraszane były rodziny, rodzice, dziadkowie. Co okazało się szczególnie dobrym sposobem na współpracę z rodzinami.
Uczestnicy klubu zaplanowali cykliczne zajęcia na przyszły rok.
Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.