<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Projekt „z tradycją za pan brat” | Stowarzyszenie dla Rodzin

Projekt „z tradycją za pan brat”

Poświęcony był rozbudowaniu przygotowań do spotkań Wigilijnych. Wiele czasu uczestnicy poświęcili na zapoznawanie się z tradycyjnymi zwyczajami, przygotowaniem oprawy plastycznej tego okresu świątecznego.
Przygotowane zostały dwa przedstawienia jasełkowe jedno przez najmłodsze dzieci, drugie przez starsze. Były prowadzone dodatkowe zajęcia parateatralne, muzyczne, terapii zajęciowej, kulinarne.
Zorganizowaliśmy kilka Wigilii, a w całym projekcie wzięło udział ponad 200 osób zarówno dzieci, młodzież i ich rodziny (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, babcie).


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.