<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Projekt „Praga widziana przez obiektyw – Praga roześmianego dziecka/nastolatka” | Stowarzyszenie dla Rodzin

Projekt „Praga widziana przez obiektyw – Praga roześmianego dziecka/nastolatka”

Projekt miał na celu zwiększenie zainteresowania wśród podopiecznych swoją dzielnicą Praga, poznanie różnych ważnych miejsc, oraz sfotografowanie przez dzieci, miejsc na Pradze z punktu widzenia dziecka.
Dzieci wykonywały fotografie, częściowo je opracowywały, przygotowały wystawę, która będzie też pojawiać się w innych miejscach poza osrodkiem. Miały też okazje nauczyć się fotografowania.


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.