<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Poradnia rodzinna | Stowarzyszenie dla Rodzin

Poradnia rodzinna

Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje trzyletni projekt „Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin” współfinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Program adresowany jest do rodzin z dziećmi z Województwa Mazowieckiego, które m. in. przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze, trudne lub kryzysowe sytuacje rodzinne i życiowe.
Uczestnicy projektu mogą skorzystać bezpłatnie ze specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodzin i jej członków, warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców, grupy wsparcia dla rodziców.
Celem programu jest wzmacnianie potencjału rodzin, w tym ich samodzielności opiekuńczo – wychowawczej i życiowej tak, aby stanowiły naturalne i bezpieczne oparcie dla swoich członków, w tym szczególnie dla prawidłowego rozwoju dzieci.
W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające kryteria kwalifikacji do projektu. Zapisy na zajęcia prowadzimy według kolejności zgłoszeń.
Informacje i zapisy:
tel. 696 509 924, 518 452 047


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.